IRINGA > Lakeland teriér > In Memoriam
Tady jsou ti, kteří už nejsou mezi námi...